Spin-off van lectoraat Facility Management

26 september 2019 - Willem Fust

Het lectoraat Facility Management van de Hanzehogeschool Groningen heeft de afgelopen jaren een meetinstrument ontwikkeld. Dat instrument is deze zomer naar de markt gebracht in een nieuw bedrijf Vital WorkSpace, opgericht door Willem Fust. Wat doet het instrument precies? En hoe kun je het gebruiken?

Docentonderzoeker Willem Fust van de Hanzehogeschool Groningen en eigenaar van Vital WorkSpace zet het meetinstrument Indoor Comfort Index (ICI) als product in de markt na positieve onderzoeksresultaten. Met het instrument wordt het binnenklimaat van kantoren gemeten. Het is een uniek omdat het objectieve metingen van de werkplek combineert met de perceptie van kantoorgebruikers. Vital WorkSpace wordt ondersteund door de Hanzehogeschool en heeft inmiddels al een aantal vaste klanten.

Wat wordt gemeten?

De ICI van VitalWorkSpace meet de temperatuur, luchtvochtigheid, licht, geluid en CO2 en de perceptie daarvan door de kantoorgebruikers. Met nieuwe inzichten draagt de ICI daarmee bij een aan gezonde werkomgeving en zorgt vervolgens voor een hogere productiviteit en welzijn van medewerkers. Met de ICI wordt het binnenklimaat van kantoren beter afgesteld op de gebruikers.

Betere aansturing

Met de ICI is het mogelijk om op betrouwbare wijze het gebruikerscomfort in kantoorgebouwen te meten. De ICI combineert de beleving van het binnenklimaat van kantoorgebruikers met harde gegevens, zoals temperatuur en CO2. Dat helpt organisaties om ruimte en techniek beter aan te kunnen sturen. Europese en Nederlandse standaarden schrijven bijvoorbeeld voor dat de binnentemperatuur tussen 21 en 23 graden ideaal is. Onderzoek met de ICI laat daarentegen zien dat een temperatuur hoger dan 22 graden negatieve invloed op de medewerkerstevredenheid heeft. Dit soort informatie is nuttig om de fine-tuning van het binnenklimaat van kantoorgebouwen beter te kunnen sturen en zodoende een bijdrage te leveren aan organisatiedoelen, zoals productiviteit en tevredenheid van medewerkers.

Ondernemerschap

De onderzoeksresultaten van de ICI zijn voor docentonderzoeker Willem Fust reden geweest om VitalWorkSpace op te richten. De onderneming werkt daarbij nauw samen met het lectoraat Facility Management van de Hanzehogeschool Groningen waarbij de data beschikbaar blijven voor onderzoeksdoeleinden en innovaties. Samen met promovendi en studentonderzoekers wordt onderzoek gedaan naar gezondheid in relatie tot de gebouwde omgeving.

Partners

Naast de samenwerking met het lectoraat FM, is VitalWorkSpace verbonden aan het Kenniscentrum NoorderRuimte en het Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen van de Hanzehogeschool Groningen. De start-up is gerealiseerd met een subsidie van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SiA), onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

|| »
VitalWorkSpace