Denkwijze Vital Workspace

13 oktober 2019 - Willem Fust

Het tijdperk van de kenniseconomie is aangebroken waarbij onze economie steeds sterker afhankelijk wordt van de arbeidsproductiviteit van kennismedewerkers. Organisaties beschouwen het bevorderen van productiviteit van kennismedewerkers daarom als erg belangrijk. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de fysieke, mentale en sociale gezondheid van kenniswerkers.

Vital Workspace legt de focus op het ontwikkelen en het inzetten van kennis waarmee de fysieke, mentale en sociale gezondheid van kenniswerkers kan worden bevorderd. Onze doelstelling is relevant omdat de gezondheidsrisico’s van kenniswerk steeds vaker worden onderkend. Een hoge mentale belasting in combinatie met te veel zitten, te weinig bewegen en te weinig ontspannen kan leiden tot medische klachten en onderpresteren. Een fikse burn-out leidt gemiddeld tot 242 dagen verzuim.

De werkomgeving speelt hierbij een belangrijke rol. Een goed ontworpen werkomgeving draagt bij aan beweging, ontspanning, voeding en sociaal contact. Daarnaast draagt een goed ontworpen werkomgeving bij aan een gezond binnenklimaat. Een gezond binnenklimaat – lucht, licht, geluid en temperatuur – heeft namelijk een positieve invloed op arbeidsproductiviteit.

Het is bekend dat 90% van de bedrijfskosten personeelskosten zijn. Een goed ontworpen werkomgeving is daarmee een investering en geen kostenpost en vertaalt zich naar tastbare uitkomsten zoals vitale medewerkers en arbeidsproductiviteit. Vital Workspace zet zich in voor gezonde werknemers door een gezonde werkomgeving in gezonde gebouwen te bevorderen. Deze denkwijze vormt de basis voor Vital Workspace.

« ||
VitalWorkSpace